Oferta publiczna

Niniejsza emisja przeprowadzana jest w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect i uzyskania statusu spółki publicznej. Emisja przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z której wpływy nie przekroczą równowartości 1.000.000 euro i zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE dla jej przeprowadzenia nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego ani zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

Szanowni Państwo,

W dniu 4 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 Brave Lamb Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) rozpocznie przyjmowanie zapisów na akcje w ramach oferty publicznej od 25.862 do 51.724 akcji nowej emisji serii C, po cenie 58,00 zł każda.

Informacje o Spółce Brave Lamb Studio

 

Brave Lamb Studio jest polskim producent gier w segmencie Indie Premium, będący częścią grupy Movie Games SA. Celem studia jest dostarczanie tytułów opartych na mocnej fabule wypełnionej ciężkimi wyborami natury moralnej. Brave Lamb Studio charakteryzuje silny zespół deweloperów z bogatym doświadczeniem w branży, w spółkach pokroju CI Games czy Techland. Najbardziej oczekiwanym tytułem studia jest umiejscowiona w realiach I wojny światowej strategia z elementami survivalu “War Hospital”, w której gracz wcieli się w brytyjskiego dowódcę szpitala polowego. Gra zostanie wydana na platformę PC i konsole nowej generacji. W dalszych planach Spółki jest przygotowanie gry ,,Enemy of the State” – wieloosobową grę akcji z perspektywy izometrycznej, osadzoną w latach 30-tych XX wieku, traktującą o zmaganiach mafii z policją.

 

W ramach emisji akcji serii C Spółka planuje pozyskać do 3 mln zł, które przeznaczy na sfinansowanie produkcji gry ,,Enemy of the State” – 1,1 mln zł na przygotowanie vertical slice z gry oraz w pozostałej części na dalszy rozwój tytułu.

 

Termin złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect planowany jest na przełom 1 i 2 kw. 2022 roku.

War Hospital

Kluczowe informacje o zasadach dystrybucji

 

Dokument ofertowy, zawierający m.in. opis czynników ryzyka, opis działalności spółki, wyniki finansowe, czy cele emisyjne, wraz z prezentacją inwestorską, są dostępne na stronach: http://crowdconnect.pl/stars.space oraz https://emisja.bravelambstudio.com.

Emisja została podzielona na dwie transze:

  • W ramach pierwszej transzy, trwającej od 4 do 10 listopada 2021r., zaoferowanych zostanie do 20.000 sztuk akcji serii C po cenie 58,00 zł – start przyjmowania zapisów: godzina 10:00.
  • W drugiej transzy od 11 do 18 listopada 2021r. do 31.724 sztuk akcji serii C, po cenie 58,00 zł – start przyjmowania zapisów: godzina 10:00.

 

Próg dojścia emisji do skutku został wyznaczony na poziomie 25.862 akcji (1,5 mln zł). W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 1.000.000 akcji serii C, pozostałe akcje z puli akcji oferowanych w ramach pierwszej transzy zostaną zaoferowane w ramach drugiej transzy. W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii C oraz warunkach ich nabycia.

W przypadku objęcia wszystkich akcji serii C, będą one stanowiły 4,62% udziału w kapitale zakładowym.

Zapisy na akcje przyjmowane są bezpośrednio przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem https://emisja.bravelambstudio.com – przydział akcji zostanie dokonany przez Emitenta wedle uznania, przy wzięciu pod uwagę kolejności zgłoszeń.

W ramach pierwszej transzy minimalny poziom pojedynczego zapisu wynosi 400 akcji serii C.

Złożenie zapisu na akcje w ramach pierwszej transzy wymaga uzyskania od nas hasła, w tym celu należy zwrócić się na adres email emisja@bravelambstudio.comhasło można uzyskać od 27.10.2021 r. (poniedziałku) natomiast składanie zapisów będzie możliwe od 4.11.2021 r. (czwartku), od godziny 10:00.

 

Zapisy w ramach drugiej transzy będą miały charakter otwarty, a informacje o akcjach i warunkach ich nabycia zostały zaprezentowane na platformie CrowdConnect.pl.

Więcej informacji na temat Oferty znajdziecie Państwo w poniższym Dokumencie Ofertowym.

O Brave Lamb Studio

Kontakt

Kontakt w sprawie rozwoju biznesu:
E-mail: contact@bravelambstudio.com